Search form

โคโลสี 1:10

10เปื้อ​ต้าน​จะ​ใจ๊​จีวิต​ตี้​เปิง​เป๋น​คน​ของ​พระเจ้า กับ​เยียะ​หื้อ​พระองค์​ปอใจ๋​ใน​กู้​อย่าง คือ​หื้อ​ต้าน​เกิด​ผล​ใน​ก๋าน​ดี​กู้​เรื่อง กับ​ฮู้จัก​พระเจ้า​นัก​ขึ้น