Search form

โคโลสี 1:11

11กับ​ขอ​พระเจ้า​จ้วย​หื้อ​ต้าน​เข้มแข็ง​ขึ้น​โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​ตี้​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์ เปื้อ​ต้าน​จะ​มี​ความ​มั่นคง​กับ​ความ​อดทน​ใน​กู้​อย่าง​ด้วย​ความ​ยินดี