Search form

โคโลสี 1:12

12และ​ต้าน​ก็​จะ​ขอบพระคุณ​พระบิดา ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​สมควร​จะ​ฮับ​ส่วน​แบ่ง​ตี้​พระเจ้า​เก็บ​ไว้​หื้อ​คน​ของ​พระองค์ ใน​แผ่นดิน​แห่ง​ความ​เป่งแจ้ง