Search form

โคโลสี 1:13

13พระเจ้า​ได้​จ้วย​เฮา​หื้อ​รอด​ป๊น​จาก​อำนาจ​ของ​ความ​มืด แล้ว​ปา​เฮา​เข้า​ไป​อยู่​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระบุตร​ตี้​พระองค์​ฮัก