Search form

โคโลสี 1:18

18พระองค์​เป๋น​เหมือน​หัว​ของ​ตั๋ว​ตี้​เป๋น​คริสตจักร พระองค์​เป๋น​เก๊า​ตี้​สร้าง​คริสตจักร​นี้ กับ​เป๋น​คน​เก๊า​ตี้​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ก่อน​เปิ้น เปื้อ​พระองค์​จะ​เป๋น​ใหญ่​เหลือ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง