Search form

โคโลสี 1:25

25ข้าพเจ้า​มา​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​คริสตจักร​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​มอบ​หน้าตี้​นี้​หื้อ เปื้อ​บอก​ข่าวดี​ของ​พระเจ้า​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน​อย่าง​เต๋มตี้