Search form

โคโลสี 1:26

26ข่าวดี​นี้​คือ​ข้อ​ล้ำเลิ็ก​ตี้​ซ่อน​อยู่​หลาย​ยุค​หลาย​สมัย บ่าเดี่ยวนี้​พระเจ้า​ก็​โผด​เปิด​เผย​หื้อ​คน​ของ​พระองค์​ฮู้​แล้ว