Search form

โคโลสี 1:27

27พระเจ้า​ต้องก๋าน​หื้อ​คน​ของ​พระองค์​ฮู้​ว่า ข้อล้ำเลิ็ก​ตี้​ยิ่งใหญ่​กับ​ดีเลิศ​นี้​ก็​เปิดเผย​หื้อ​คน​ต่างจ้าด​ตวย คือ​พระคริสต์​อยู่​ใน​เฮา เยียะ​หื้อ​เฮา​มี​ความ​หวัง​ตี้​จะ​ได้ฮับ​เกียรติ​ใน​สวรรค์