Search form

โคโลสี 1:5

5ความ​เจื้อ​วางใจ๋​กับ​ความ​ฮัก​ของ​ต้าน​นี้ เกิด​มา​จาก​ความ​หวัง​ตี้​เก็บ​ไว้​หื้อ​ต้าน​ใน​สวรรค์ ความ​หวัง​นี้​ละ ตี้​หมู่​ต้าน​ได้ยิน​มา​จาก​ถ้อยกำ​ตี้​เป๋น​ความ​จริง ก็​คือ​ข่าวดี