Search form

โคโลสี 1:6

6ตี้​มี​คน​มา​บอก​หมู่​ต้าน​แล้ว ข่าวดี​นั้น​ก่ำลัง​เกิด​ผล​กับ​ขยาย​ไป​ใคว่​โลก อย่าง​เดียว​กั๋น​กับ​ตี้​ก่ำลัง​เกิด​กับ​หมู่​ต้าน นับ​ตั้งแต่​ตี้​ต้าน​ได้​ฟัง​กับ​เข้าใจ๋​แต๊ๆ เกี่ยวกับ​พระคุณ​ของ​พระเจ้า