Search form

โคโลสี 2:1

1ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​ว่า​ข้าพเจ้า​ฮำ​เยียะ​ก๋าน​หนัก​เปื้อ​ต้าน เปื้อ​จาว​เมือง​เลาดีเซีย กับ​เปื้อ​คน​ตังหลาย​ตี้​บ่เกย​หัน​หน้า​ข้าพเจ้า