Search form

โคโลสี 2:15

15พระเจ้า​ยึด​อำนาจ​จาก​วิญญาณ​ตี้​เป๋น​ผู้​ปกครอง กับ​ตี้​เป๋น​ผู้​มี​สิทธิ​อำนาจ​เหีย พระองค์​ได้​เยียะ​หื้อ​หมู่​นี้​ขาย​ขี้​หน้า หื้อ​กู้​คน​หัน​ว่า​พระองค์​ได้​ผาบ​หมู่​นี้​แล้ว​เมื่อ​พระคริสต์​ต๋าย​บน​ไม้​ก๋าง​เขน