Search form

โคโลสี 2:19

19หมู่​เขา​บ่ได้​ยึด​ติด​กับ​พระคริสต์​ตี้​เป๋น​หัว​ของ​ตั๋ว พระองค์​เป๋น​ผู้​ควบคุม​หื้อ​ตั๋ว​ได้ฮับ​ก๋าน​เลี้ยงดู กับ​หื้อ​กู้​ส่วน​ยึด​กั๋น​ได้​โดย​เอ็น​ตึง​ข้อต่อ​ต่างๆ กับ​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​เติบโต​ขึ้น​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ต้องก๋าน