Search form

โคโลสี 2:5

5ย้อน​ว่า เถิงแม้​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​บ่ได้​อยู่​ตี้​หั้น แต่​ใจ๋​ก็​อยู่​กับ​ต้าน ข้าพเจ้า​มี​ความ​จื้นจมยินดี​ตี้​หัน​ว่า​ต้าน​อยู่​ตวย​กั๋น​อย่าง​มี​ระเบียบ​วินัย​ใน​แบบ​ผู้เจื้อ กับ​มี​ความ​เจื้อ​มั่นคง​ใน​พระคริสต์