Search form

โคโลสี 2:7

7หื้อ​มั่นคง​ใน​ความ​เจื้อ​กับ​วางใจ๋​ใน​พระเยซู กับ​หื้อ​จีวิต​ของ​ต้าน​เติบโต​ใน​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระองค์​นัก​ขึ้น หื้อ​เข้มแข็ง​ใน​ความ​เจื้อ​ต๋าม​ตี้​ต้าน​ได้​เฮียนฮู้​เรื่อง​นี้​มา​แล้ว กับ​หื้อ​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า​อย่าง​ล้น​เหลือ