Search form

โคโลสี 2:8

8หละวัง​หื้อ​ดี ห้าม​หื้อ​ใผ​ใจ๊​หลัก​ปรัชญา​ตี้​น่า​เจื้อถือ กับ​กำสอน​ตี้​ม่วน​หู​แต่​บ่มี​แก่น​สาน มา​จุล่าย​ต้าน​หื้อ​เป๋น​สาวก​ของ​เขา​ได้ เรื่อง​หมู่​นี้​เป๋น​ก้า​ฮีต​เก่า​ฮอย​เดิม​ของ​คน​กับ​วิญญาณ​ต่างๆ ของ​โลก​นี้ บ่ใจ้​ของ​พระคริสต์