Search form

โคโลสี 3:11

11จีวิต​ใหม่​นี้​บ่มี​ก๋าน​แบ่ง​ว่า​เป๋น​จาว​ยิว​กาว่า​เป๋น​จาว​กรีก เป๋น​คน​ตี้​เข้า​พิธี​สุหนัต​กาว่า​บ่ได้​เข้า เป๋น​คน​บ่มี​วัฒนธรรม​กาว่า​คน​เป๋น​ป่าเถื่อน เป๋น​ขี้ข้า​กาว่า​บ่ใจ้ สิ่ง​หมู่​นี้​บ่สำคัญ​ใน​สายต๋า​ของ​พระเจ้า ตี้​สำคัญ​คือ​พระคริสต์​อยู่​ใน​จีวิต​กู้​คน​ตี้​เจื้อ