Search form

โคโลสี 3:13

13หื้อ​อะลุ้ม​อะหล่วย​ต่อ​กั๋น กับ​ถ้า​มี​ใผ​คน​ใด​ใน​หมู่​ต้าน​บ่ปอใจ๋​กั๋น ก็​หื้อ​ยกโต้ษ​หื้อ​กั๋น องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ยกโต้ษ​หื้อ​ต้าน​จาใด​ก็​หื้อ​ยกโต้ษ​หื้อ​กั๋น​จาอั้น