Search form

โคโลสี 3:15

15หื้อ​สันติสุข​ตี้​มา​จาก​พระคริสต์​นำ​ปา​จิตใจ๋​ของ​หมู่​ต้าน ย้อน​ใน​หมู่​ต้าน​กู้​คน​เป๋น​ส่วน​ต่างๆ ใน​ตั๋ว​เดียว​กั๋น กับ​พระเจ้า​ฮ้อง​หมู่​ต้าน​หื้อ​อยู่​ตวย​กั๋น​อย่าง​มี​สันติสุข หื้อ​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า​ตวย