Search form

โคโลสี 3:17

17แล้ว​อะหยัง​ก็​ต๋าม​ตี้​ต้าน​อู้​กาว่า​เยียะ ก็​หื้อ​เยียะ​ใน​นาม​ของ​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า กับ​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า​พระบิดา ผ่าน​ตาง​พระเยซู