Search form

โคโลสี 3:18

เปาโล​สั่ง​สอน​หื้อ​เยียะ​ต๋าม​หน้าตี้​ของ​ตั๋ว

18คน​เป๋น​เมีย​ต้อง​ยอม​หื้อ​ผัว​เป๋น​ผู้นำ ย้อน​เป๋น​สิ่ง​ตี้​สมควร​สำหรับ​แม่ญิง​ตี้​เป๋น​คน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า