Search form

โคโลสี 3:23

23บ่ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​เยียะ​อะหยัง​ก็​ต๋าม ก็​หื้อ​เต๋มอก​เต๋มใจ๋​เยียะ เหมือน​กับ​ว่า​บ่ได้​เยียะ​เปื้อ​คน​แต่​เยียะ​เปื้อ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า