Search form

โคโลสี 3:24

24หื้อ​จ๋ำ​ไว้​ว่า​ต้าน​จะ​ได้ฮับ​ส่วน​แบ่ง​จาก​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เป๋น​รางวัล ย้อน​ว่า​ต้าน​ก่ำลัง​ฮับใจ๊​เจ้านาย​ตี้​แต๊​จริง​คือ​พระคริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า