Search form

โคโลสี 4:1

1คน​เป๋น​เจ้านาย​หื้อ​เยียะ​ต่อ​ขี้ข้า​ของ​ตั๋ว​อย่าง​ยุติธรรม​กับ​เต้า​กั๋น​หมด หื้อ​จ๋ำ​ไว้​ว่า​ต้าน​ก็​มี​เจ้านาย​ใน​สวรรค์​เหมือน​กั๋น