Search form

โคโลสี 4:10

10อาริสทารคัส​คน​ตี้​ติด​คอก​กับ​ข้าพเจ้า ก็​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​มา​หื้อ​ต้าน มาระโก​ตี้​เป๋น​ลูก​ปี้​ลูก​น้อง​ของ​บารนาบัส​ก็​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​หา​มา​เหมือน​กั๋น (​ต้าน​ได้ฮับ​กำสั่ง​เรื่อง​ของ​มาระโก​แล้ว ถ้า​เขา​มา​หา​ต้าน​ก็​หื้อ​ต้อนฮับ​เขา​ตวย​)