Search form

โคโลสี 4:11

11เยซู​ตี้​ฮ้อง​แหม​จื้อ​ว่า​ยุสทัส ก็​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​มา​ตวย ใน​หมู่​จาว​ยิว​มี​แต่​สาม​คน​นี้​เต้า​อั้น​ตี้​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​ฮับใจ๊​เปื้อ​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า หมู่​เขา​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​ข้าพเจ้า​ได้​นัก​ขนาด