Search form

โคโลสี 4:12

12เอปาฟรัส ตี้​เป๋น​จาว​โคโลสี​เหมือน​กั๋น กับ​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระเยซู​คริสต์ ก็​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​หา​ต้าน​ตวย เขา​อธิษฐาน​อย่าง​หนัก​เผื่อ​ต้าน​บ่เกย​ขาด เปื้อ​หื้อ​ต้าน​มั่นคง​ใน​ความ​เจื้อ เป๋น​เหมือน​คน​ตี้​ใหญ่​แล้ว กับ​เจื้อ​มั่น​ใน​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​ความ​ต้อง​ก๋าน​ของ​พระเจ้า