Search form

โคโลสี 4:15

15ข้าพเจ้า​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​มา​หา​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย​ตี้​เมือง​เลาดีเซีย กับ​เถิง​นาง​นุมฟา​ตึง​หมู่​ผู้เจื้อ​ตี้​มา​ฮ่วม​จุมนุม​ใน​บ้าน​ของ​นาง​ตวย