Search form

โคโลสี 4:18

18สุดต๊าย​นี้ ข้าพเจ้า​เปาโล​เป๋น​คน​เขียน​กำอำลา​นี้​ด้วย​ลายมือ​ของ​ตั๋ว​เก่า บ่ดี​ลืม​ว่า​ข้าพเจ้า​ติด​คอก​อยู่ ขอ​หื้อ​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​จง​มี​แก่​ต้าน​ตังหลาย​เต๊อะ