Search form

โคโลสี 4:3

3กับ​อธิษฐาน​เผื่อ​หมู่​เฮา​ตวย เปื้อ​พระเจ้า​จะ​ได้​หื้อ​โอกาส​เฮา​บอก​ข่าวดี​เกี่ยวกับ​ข้อ​ล้ำเลิ็ก​ของ​พระคริสต์ ตี้​ข้าพเจ้า​ติด​คอก​อยู่​นี้​ก็​ย้อน​เรื่อง​นี้