Search form

โคโลสี 4:6

6ต๋อน​ตี้​อู้​กับ​ใผ​ก็​หื้อ​ใจ๊​กำ​อู้​กำ​จ๋า​ตี้​น่า​ฟัง​น่า​สนใจ๋ เปื้อ​จะ​ได้​ฮู้​ว่า จะ​ตอบ​กู้​คน​อย่าง​ดี​ตี้​สุด​ได้​จาใด