Search form

โคโลสี 4:7

กำ​ส่ง​ต๊าย​จดหมาย​เปาโล

7ทีคิกัส น้องบ่าว​ใน​ความ​เจื้อ​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก เขา​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​ตี้​ซื่อสัตย์ กับ​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​งาน​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ตวย​กั๋น เขา​จะ​เล่า​เรื่อง​ตึงหมด​ของ​ข้าพเจ้า​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฟัง