Search form

โคโลสี 4:8

8ตี้​ข้าพเจ้า​ส่ง​เขา​มา​หา​หมู่​ต้าน​ก็​เปื้อ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮู้​ว่า​หมู่​เฮา​เป๋น​จาใด​พ่อง กับ​เขา​จะ​ได้​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​หมู่​ต้าน​ตวย