Search form

เอเฟซัส 1:10

10แผนก๋าน​นั้น​ก็​คือ เมื่อ​เถิง​เวลา​ตี้​เหมาะสม​ใน​สายต๋า​ของ​พระองค์ พระองค์​จะ​ต้อม​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง ตึง​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์ กับ​ใน​โลก เข้า​ตวย​กั๋น​แล้ว​หื้อ​พระคริสต์​ปกครอง