Search form

เอเฟซัส 1:12

12เปื้อ​หื้อ​หมู่​เฮา​จาว​ยิว เซิ่ง​เป๋น​หมู่​แรก​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระคริสต์ จะ​สรรเสริญ​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระเจ้า