Search form

เอเฟซัส 1:13

13หมู่​ต้าน​ก็​มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระคริสต์​เหมือน​กั๋น เมื่อ​หมู่​ต้าน​ได้​ฟัง​ถ้อยกำ​ตี้​เป๋น​ความ​จริง คือ​ข่าวดี​เรื่อง​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ หมู่​ต้าน​ก็​ได้​วางใจ๋​ใน​ข่าวดี​นั้น​แล้ว พระองค์​ก็​ได้​จ๊ำ​ก๋า​เป๋น​เจ้าของ​หมู่​ต้าน​โดย​หื้อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​กับ​หมู่​ต้าน​ต๋าม​ตี้​พระองค์​สัญญา​ไว้