Search form

เอเฟซัส 1:15

เปาโล​อธิษฐาน​เปื้อ​จาว​เอเฟซัส

15ย้อนจาอี้ ตั้งแต่​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้ยิน​ว่า​หมู่​ต้าน​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า กับ​ฮัก​คน​ของ​พระเจ้า​ตังหลาย