Search form

เอเฟซัส 1:19

19กับ​ฮู้​ว่า​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระองค์ ตี้​จ้วย​เฮา​ตี้​เป๋น​หมู่​ผู้เจื้อ​นั้น ยิ่งใหญ่​ขนาด​ไหน ฤทธิ์​อำนาจ​นี้​ก็​เป๋น​อย่าง​เดียว​กั๋น​กับ​ฤทธิ์​อำนาจ​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์