Search form

เอเฟซัส 1:20

20ตี้​พระองค์​ใจ๊​เมื่อ​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​คริสต์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย กับ​หื้อ​นั่ง​อยู่​ตัง​ขวา​มือ​ของ​พระองค์​ใน​สวรรค์