Search form

เอเฟซัส 1:23

23คริสตจักร​นั้น​ก็​เป๋น​เหมือน​ตั๋ว​ของ​พระคริสต์ คริสตจักร​นั้น​ก็​สมบูรณ์​โดย​พระองค์ ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​กู้​สิ่ง​สมบูรณ์