Search form

เอเฟซัส 1:4

4ก่อน​สร้าง​โลก​นี้​พระเจ้า​ก็​ได้​เลือก​เฮา​เป๋น​คน​ของ​พระองค์​แล้ว ใน​ตาง​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระคริสต์ เปื้อ​หื้อ​เฮา​เป๋น​คน​บริสุทธิ์ บ่มี​ตี้​ติ​ใน​สายต๋า​พระเจ้า