Search form

เอเฟซัส 2:10

10เฮา​เป๋น​ผล​งาน​ของ​พระเจ้า​ตี้​พระองค์​สร้าง​ขึ้น​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์ เปื้อ​หื้อ​เฮา​เยียะ​สิ่ง​ดีๆ ตี้​พระองค์​เกียม​ไว้​หื้อ​เฮา​เยียะ​ก่อน​แล้ว