Search form

เอเฟซัส 2:12

12หื้อ​จ๋ำ​ไว้​เต๊อะ​ว่า ตะก่อน​หมู่​ต้าน​ใจ๊​จีวิต​โดย​บ่มี​พระคริสต์ บ่ได้​เป๋น​จาว​อิสราเอล กับ​บ่มี​ส่วน​ฮ่วม​ใน​พันธสัญญา​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​ไว้ หมู่​ต้าน​ใจ๊​จีวิต​ใน​โลก​นี้ อย่าง​บ่มี​ความ​หวัง​กับ​บ่มี​พระเจ้า