Search form

เอเฟซัส 2:14

14พระคริสต์​เป๋น​ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​เกิด​สันติสุข​ขึ้น​หละหว่าง​หมู่​เฮา พระองค์​เยียะ​หื้อ​หมู่​จาว​ยิว​กับ​หมู่​คน​ต่างจ้าด​เป๋น​หมู่​เดียว​กั๋น โดย​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระองค์ พระองค์​ได้​ทำลาย​ก๋าน​เป๋น​ศัตรู๋​กั๋น ก็​เผียบ​เหมือน​ได้​ตุ๊บ​ก่ำแปง​ตี้​เกิ้ง​หมู่​เขา​ออก​เหีย