Search form

เอเฟซัส 2:16

16ก๋าน​ต๋าย​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​ของ​พระเยซู​คริสต์ เยียะ​หื้อ​ตึง​สอง​ฝ่าย​บ่เป๋น​ศัตรู๋​กั๋น​แหม​ต่อ​ไป กับ​ปา​หมู่​เขา​ตี้​เป๋น​หมู่​เดียว​กั๋น​แล้ว​นั้น ปิ๊ก​คืนดี​กับ​พระเจ้า