Search form

เอเฟซัส 2:17

17จาอั้น​พระองค์​เลย​มา​บอก​ข่าวดี​เรื่อง​สันติสุข​นี้ หื้อ​หมู่​ตี้​อยู่​ไก๋​พระเจ้า​กับ​หมู่​จาว​ยิว​ตี้​อยู่​ใก้​พระเจ้า​แล้ว