Search form

เอเฟซัส 2:19

19จาอั้น​หมู่​ต้าน​ก็​บ่ใจ้​คน​ต่างด้าว​กาว่า​คน​นอก​แหม​ต่อไป แต่​เป๋น​หมู่​เดียว​กั๋น​กับ​คน​ของ​พระเจ้า กับ​เป๋น​คน​ใน​ครอบครัว​ของ​พระองค์