Search form

เอเฟซัส 2:20

20เผียบ​เหมือน​ตึก​ตี้​พระเจ้า​สร้าง​ขึ้น​ต่อ​จาก​ฐาน ฐาน​นั้น​ก็​คือ​หมู่​อัครทูต​กับ​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า กับ​มี​พระเยซู​คริสต์​เป๋น​ศิลามุมเอก