Search form

เอเฟซัส 2:7

7ตี้​พระเจ้า​เยียะ​จาอี้ ก็​เปื้อ​หื้อ​ยุค​ต่อๆ ไป จะ​ได้​หัน​พระคุณ​อัน​เหลือ​ล้น​ของ​พระองค์ โดย​ความ​เมตต๋า​ของ​พระองค์​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์