Search form

เอเฟซัส 3:1

เปาโล​บอก​ข่าวดี​หื้อ​กับ​คน​ต่างจ้าด

1จาอั้น ข้าพเจ้า​เปาโล​คน​ตี้​ติด​คอก​ย้อน​ฮับใจ๊​พระเยซู​คริสต์ เปื้อ​หัน​แก่​หมู่​ต้าน​ตี้​เป๋น​คน​ต่างจ้าด